Oświadczenie w sprawie dostępności

     Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

oraz dostępności architektonicznej budynku.

     Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji http://sp10nysa.wodip.opole.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2004-04-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

     Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Wymagania, które nie zostały spełnione:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

 2. alternatywa w postaci tekstu (pliki graficzne nie posiadają alternatywnego tekstu)

 3. kontrast dla treści niebędących tekstem (pliki graficzne nie posiadają kontrastu)

 4. brak podwyższonego kontrast (czarne tło, żółte litery)

 5. brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie

 6. brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

 7. brak mapy strony

 8. brak focus wokół elementów nawigacyjnych

     Powyższe oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej szkoły prosimy o kontakt na adres e-mail: informatyka.sp10@gmail.com Kontaktować można się także telefonicznie na numer: 77 4310 576

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • Budynek przy ul. 11 Listopada 6 w Nysie – wejście główne od ul. 11 Listopada. Wejścia boczne do szkoły od placu zabaw oraz od obiektu sportowego. Na parterze znajduje się portiernia, gdzie pracownikowi szkoły należy zgłosić cel wizyty. Sekretariat szkoły znajduje się na 1-piętrze.

 

 • Budynek przy ul. Bolesława Prusa 14 w Nysie – wejście główne do szkoły od ul. B. Prusa. Wejścia boczne do szkoły od ul. Sudeckiej oraz od boiska szkolnego. Portiernia znajduje się przy wejściu głównym do szkoły, gdzie pracownikowi szkoły należy zgłosić cel wizyty. Sekretariaty szkoły znajdują się na parterze.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • W dwupiętrowym budynku przy ul. 11 Listopada 6 znajdują się dwie klatki schodowe połączone korytarzami. Budynek posiada zewnętrzną windę, do której wchodzi się z poziomu parteru budynku szkoły.

 

 • W dwupiętrowym budynku przy ul. B. Prusa 14 jest siedem klatek schodowych. Między piętrami są półpiętra. Budynek nie posiada windy. Na wyposażeniu szkoły jest schodołaz.

3. Opis dostosowań obiektów.

 • Budynek przy ul. 11 Listopada 6 posiada podjazd przy wejściu głównym oraz miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Budynek przy ul. B. Prusa 14 nie posiada podjazdów i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psów służb porządkowych oraz osób niepełnosprawnych.

5. Informacje o możliwości skorzystania przez osoby mające trudności w komunikowaniu się z:

- tłumacza języka migowego na poziomie podstawowym.

- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi, ul. 11 Listopada 6, 48-303 Nysa,

- przesłać pocztą elektroniczną: sp10@gzo.nysa.pl

-przesłać faksem pod numer: 77 4310 658

- przesłać SMS/MMS pod numer telefonu: 603 075 067

ZAŁĄCZNIKI:

Raport.pdf

Deklaracja o dostępności cyfrowej Plik.doc