Wyniki sprawdzianu kompetencji

2005-2016

Rok 2016

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
68,1 61,8 60,9

 

Rok 2015

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
78,5 67,6 66,1

Rok 2014

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
27,5 25,9 25,2

Rok 2013

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
26,4 22,9 23,5

Rok 2012

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
25,1 23 22,2

Rok 2011

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
28 25,3 25,1

Rok 2010

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
28,3 25,6 24,5

Rok 2009

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
26,3 24,3 22,5

Rok 2008

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
28,3 25,6 24,5

Rok 2007

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
30,3 27,3 26,8

Rok 2006

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
29,2 26,6 25,7

Rok 2005

Średnia szkoły

Średnia gminy Średnia
woj. opolskiego
31,5 31,1 29,8