UBEZPIECZENIA

Sposób zgłaszania szkód:

- przez stronę internetową www.compensa.pl

- telefonicznie pod nr tel 800 120 000 lub 22/501 61 00

- w placówce Compensa w Nysie: ul. 22 Stycznia 6/1

- listownie na adres: Compensa TU S.A. VIG Al. Jerozolimskie 162, 02-342    Warszawa

 

Tabela_Uszczerbku OWU_NNW_Szkolne_2017 SP_10_oferta_dla_Rodzicow Tabela_Uszczerbek_NNW Środki_specjalne_szkolne Zgloszenie_Szkody_NNW