<<< Powrót do "DOKUMENTACJI SZKOLNEJ"                                       <<< Powrót do "Aktualności"

Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice!

W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, analogicznego do funkcjonującego od kilku lat systemu naboru do przedszkoli.

 

Aktualizacja :: 10.05.2021 ::

:: 10.05.2021 :: REKRUTACJA  DO KLAS PIERWSZYCH  na rok szkolny 2021/2022

Kolejny etap w elektronicznym systemie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 został zamknięty. Poniżej znajduje się lista kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie.

Lista kandydatów spoza obwodu .PDF

 Wszystkich rodziców dzieci zakwalifikowanych spoza obwodu prosimy

o złożenie potwierdzenia woli w sekretariacie szkoły do dnia 14.05.2021r. do godz. 15.00.

Druk potwierdzenia woli jest do pobrania na stronie internetowej szkoły/zakładka REKRUTACJA.

_______________________________________________________________

Rekrutacja rozpocznie się 12 kwietnia 2021 r

Rodzic loguje się – zgłasza kandydaturę na stronie http://nysa.podstawowe.vnabor.pl  lub http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa 

Rodzice mają czas na zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły i złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej poza obwodem do 23 kwietnia 2021 r. Po wskazanym terminie system elektroniczny będzie nieaktywny dla kandydatów.

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany z elektronicznego sytemu rekrutacji wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Brak złożenia dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacji.

Więcej szczegółów na stronie: https://nysa.eu/rekrutacja-na-rok-szkolny-2021-2022-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-nysa/

 

 

     Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu. Wypełniony elektronicznie wniosek czy też zgłoszenie, wydrukowane i podpisane należy złożyć wraz z załącznikami w wybranej szkole. Złożenie wyłącznie druku papierowego, bez wypełnienia formularza elektronicznego skutkować będzie odrzuceniem kandydata.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia.

     Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły określa Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. (§ 1).

     Harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2021 r. Zgodnie z tym Zarządzeniem rekrutacja rozpocznie się 12 kwietnia 2021 r., zarówno dla kandydatów, którzy składać będą zgłoszenia do szkoły obwodowej, jak i dla kandydatów, którzy będą składali wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem.

     Elektroniczny system naboru zostanie uruchomiony na początku kwietnia 2021 r. Adres strony internetowej systemu oraz instrukcja postępowania będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz stronach internetowych placówek.