telefon: 774310125  - (budynek przy ul. 11 Listopada 6)

mail: pedagog.sp10@gmail.com

lub kontakt przez e-dziennik

Budynek przy ul. B. Prusa - gabinet 33 i 201


_____________________________________________________________

Budynek przy ul. 11 Listopada