Informacje dla

emerytowanych pracowników naszej szkoły

:: 25.05.2021 ::Do dnia 11 czerwca 2021 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) wniosek o przyznanie dofinansowania do wczasów we własnym zakresie (wczasy pod gruszą). Druki do pobrania na stronie oraz w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego  PLIK.DOC

:: 04.02.2021 ::

Do dnia 31 marca 2021 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku 2021 z ulgowych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do składanego oświadczenia należy dołączyć zeznanie podatkowe (do wglądu) za rok 2020.

Jednocześnie informuję, że do końca marca br. emeryt – były nauczyciel, składa w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. Bolesława Prusa 14)decyzję o waloryzacji emerytury / renty otrzymanej z ZUS-u.

ZAŁĄCZNIK .doc

:: 12.11.2020 ::

DO DNIA 30 listopada 2020 r. NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONYMI WYDATKAMI RODZINY W OKRESIE ŚWIĄT

Wnioski dostępne są na portierni w budynku przy ul. Bolesława Prusa 14 lub w załączniku:

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

:: 10.04.2020 ::   Wielkanoc 2020

Wiary, Nadziei, Miłości i Zdrowia.

Z okazji świąt Wielkanocnych życzą

Wam Szanowni Państwo

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP10

:: 20.02.2020 ::   OGŁOSZENIE Do dnia 31 marca 2020 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku 2020 z ulgowych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Do składanego oświadczenia należy dołączyć zeznanie podatkowe (do wglądu) za rok 2019.

Jednocześnie informuję, że do końca marca br., emeryt – były nauczyciel, składa w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. Bolesława Prusa 14) decyzję o waloryzacji emerytury / renty otrzymanej z ZUS-u.

ZAŁĄCZNIK >>>

:: 20.01.2020 ::   Uczniowie i absolwenci naszej szkoły serdecznie zapraszają na "Jasełka", które odbędą się w nyskim Muzeum 27 stycznia o godzinie 11.30. Razem z Państwem chcemy uczcić jedno z najpiękniejszych świąt: Dzień Babci i Dziadka. Liczymy na Państwa obecność!

Szczegóły na plakacie >>>

:: 20.12.2019 ::  

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku 2020 spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

 

Szanownym emerytowanym pracownikom naszej szkoły składa Dyrekcja, Pracownicy oraz Uczniowie.

 

:: 05.11.2019 ::   Do dnia 22 listopada 2019 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) wniosek o przyznanie dofinansowania w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno - zimowym. Druki do pobrania na stronie oraz w sekretariacie szkoły.

Druk do pobrania: Załącznik nr 3

:: 06.10.2019 ::   „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie”

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu całej społeczności szkolnej emerytowanym nauczycielom i pracownikom naszej szkoły składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych słonecznych dni. Serdecznie zapraszamy na uroczystą akademię, która odbędzie się 14 października 2019 r. o godzinie 10.15 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

:: 10.05.2019 ::   Do dnia 10 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) wniosek o przyznanie dofinansowania do wczasów we własnym zakresie (wczasy pod gruszą). Druki do pobrania na stronie oraz w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego .PDF

:: 05.02.2019 ::   Do dnia 31 marca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku 2019 z ulgowych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (druki do pobrania w sekretariacie) Do składanego oświadczenia należy dołączyć zeznanie podatkowe za rok 2018.

Jednocześnie informuję, że do końca marca br. emeryt – były nauczyciel, składa w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. Bolesława Prusa 14) decyzję o waloryzacji emerytury/renty otrzymanej z ZUS-u.

:: 05.02.2019 ::   TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW W RAMACH KOMISJI ZDROWOTNEJ Komisja zdrowotna rozpatruje podania o przyznanie pomocy zdrowotnej w ramach przeznaczonych środków finansowych na pomoc zdrowotną w danym roku kalendarzowym raz na kwartał tj. pierwszy tydzień kwietnia, ostatni tydzień czerwca, ostatni tydzień września, drugi tydzień grudnia.

__________________________________________________________

:: 17.12.2018 ::

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10

:: 28.11.2018 ::   UWAGA! Koncert Ireny Santor został przeniesiony na 20 grudnia 2018 r. na godz. 19.00

:: 31.10.2018 ::   Do dnia 20 listopada 2018 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) wniosek o przyznanie dofinansowania w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno - zimowym. Druki do pobrania na stronie oraz w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyznanie dofinansowania

:: 03.10.2018 ::   Dnia 30 listopada 2018 r. odbędzie się koncert Ireny Santor w NDK, który zostanie dofinansowany z ZFŚS Chętnych do udziału w imprezie prosimy o informację zwrotną do dnia 12.10.2018r. w sekretariacie szkoły.

:: 02.10.2018 ::    Szanowni Państwo!

     Z okazji Święta Edukacji Narodowej cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 10 składa wszystkim emerytowanym Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia uśmiechu, pogody ducha i realizacji tego, na co w czasie aktywnej pracy zawodowej zawsze brakowało czasu. Życzymy także wiele szczęścia, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

     Zapraszamy Państwa na akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej, która odbędzie się 12.10.1018r., o godz. 13.30, w budynku szkoły przy ul. B. Prusa (sala gimnastyczna). Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP nr 10.

:: 01.10.2018 ::  Ramowy plan wycieczki objazdowej na trasie Nysa - Międzyzdroje - Świnoujście - Peenemunde- Stralsund - Sassnitz - Szczecin - Nysa w dniach: 20 - 24.05.2019r.

termin zgłoszenia do dnia 10.10.2018 r. w sekretariacie szkoły - tel. 77 4310 576

Plik do pobrania

:: 23.05.2018 ::

  1. Do dnia 8 czerwca 2018 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) wniosek o przyznanie dofinansowania do wczasów we własnym zakresie. Druki do pobrania na stronie oraz w sekretariacie szkoły.  WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO
  2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

    informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Nysie, tel: 77 4310 576, 77 4310 125, mail:sp10@gzo.nysa.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w nysie możliwy jest pod numerem tel. 77 4310 576 lub adresem email: kadry-g2@o2.pl
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.
  4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych, np. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP, UKS
  5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat
  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

:: 29.03.2018 ::  Szanowni Państwo:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10

 

:: 06.03.2018 ::  Do dnia 31 marca 2018 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. B. Prusa 14) informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku 2018 z ulgowych świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (druki do pobrania w sekretariacie) Do składanego oświadczenia należy dołączyć zeznanie podatkowe za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że do końca marca br., emeryt – były nauczyciel, składa w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. Bolesława Prusa 14) decyzję o waloryzacji emerytury / renty otrzymanej z ZUS-u.

:: 21.02.2018 ::   Szanowni Państwo! Informujemy, że mogą Państwo korzystać z dofinansowania na imprezy kulturalne - wyjścia zbiorowe, organizowane tylko i wyłącznie przez szkołę lub w porozumieniu z GZO Nysa. Najbliższa impreza, to koncert Macieja Maleńczuka, który odbędzie się 14.04.2018r. w NDK. Chętnych do udziału w imprezie prosimy o informację zwrotną do dnia 26.02.2018r.