DOKUMENTACJA SZKOLNA
REKRUTACJA UCZNIA DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA   PROCEDURY BADANIA WŁASNE NAUCZYCIELI EWALUACJA
 
 
STATUT SZKOŁY .PDF (LINK)
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI .DOC (LINK)
MISJA SP10 .DOC (LINK)
PROGRAM WYCHOWAWCZY .DOC (LINK)
System przeciwdziałania przemocy i agresji . DOC [LINK]

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE .DOC [LINK]

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie na lata 2013 - 2017

 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2017/2018

 

PIEŚŃ SZKOLNA -tekst