DOKUMENTACJA SZKOLNA
REKRUTACJA UCZNIA DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA   PROCEDURY BADANIA WŁASNE NAUCZYCIELI EWALUACJA
 
 
STATUT SZKOŁY .PDF (LINK)
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI .DOC (LINK)
MISJA SP10 .DOC (LINK)
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny .DOC (LINK)
System przeciwdziałania przemocy i agresji . DOC [LINK]

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE .DOC [LINK]

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie na lata 2013 - 2017

 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym (szkoła podsatawowa) 2018/2019

Szkolny zestaw programów - szkoła podstawowa

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym (gimnazjum) 2018/2019

Szkolny Zestaw Programów Nauczania (gimnazjum) 2018/2019

Komunikat dyrektora C K E z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

 

PIEŚŃ SZKOLNA -tekst