DOKUMENTACJA SZKOLNA
REKRUTACJA UCZNIA DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA   PROCEDURY BADANIA WŁASNE NAUCZYCIELI EWALUACJA

Procedura wyrabiania duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej lub świadectwa szkolnego Informujemy, że w przypadku wyrobienia duplikatu legitymacji szkolnej lub karty rowerowej rodzic musi dokonać wpłaty 9 zł. W przypadku duplikatu świadectwa szkolnego jest to kwota 26 zł.

Wpłaty dokonuje się na konto o numerze: 22 1050 1504 1000 002 3509 38722 o nazwie Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie, ul. B.Prusa 14 lub w kasie Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie ul. Kolejowa 15. Z potwierdzeniem wpłaty oraz ze zdjęciem uczeń lub rodzic zgłasza się do sekretariatu szkoły w celu wyrobienia zagubionego dokumentu.

Oryginał legitymacji szkolnej jest wystawiany bezpłatnie z chwilą rozpoczęcia nauki dziecka w naszej szkole.

Wniosek o wydanie duplikatu (do pobrania)

 

STATUT SZKOŁY .PDF
 
RODO klauzula informacyjna
 
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI .DOC (LINK)
 
MISJA SP10 .DOC (LINK)
 
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny .DOC (LINK)
 
System przeciwdziałania przemocy i agresji . DOC [LINK]
 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE .DOC [LINK]

 

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie na lata 2013 - 2017

 

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników obowiązuje od dn. 26 września 2019 r.

 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym (szkoła podsatawowa) 2018/2019

 

Szkolny zestaw programów - szkoła podstawowa 2019/2020

 
 
 
 
 

 

 

PIEŚŃ SZKOLNA -tekst