Jak zalogować się do aplikacji Teams w pakiecie Office365?

(istnieje również wersja aplikacji na urządzenia mobilne)

 Aplikacja Teams to rozbudowany komunikator z funkcjonalnością: czatu, połączeń głosowych, połączeń wideo. Teams grupuje użytkowników w zespoły takie same jak zespoły klasowe. W ramach zespołu porządkuje pracę bo tworzy dla każdego zespołu odrębne notesy i pozwala na swobodny zapis przebiegu zajęć.

1. Po zalogowaniu się do Office365:

Szukamy na ekranie ikonki aplikacji Teams i klikając wchodzimy do niej:

2. Teraz serwis poprosi nas o wybór sposobu uruchamiania aplikacji. Najprościej otworzyć ją w
przeglądarce internetowej

 

3. Po otwarciu aplikacji ukaże nam się krótka instrukcja tekstowa i filmik o funkcjonalności które warto
przejrzeć i trzeba zamknąć by rozpocząć korzystanie. Po tych czynnościach ukaże nam się obszar
roboczy z podstawowymi zakładkami z lewej strony ekranu – wybieramy   |Zespoły| .

 

4. Tutaj pokażą się "Zespoły" do których przypisali Was nauczyciele.

Powodzenia w pracy. I. Maźniak, M. Szpitalny, J. Żaczek

To miejsce oczywiście będzie u Was wyglądało inaczej :)